FOREST

FOREST sadnice ADMINISTRATOR:

Csordas Tibor: +36-30/29 -82-807

Šumarstva vrtić, najtraženijih vrsta drveća, sadni materijal za ponuditi na prodaju.

Naš vrt je uz veliku količinu proizvodnje može jamčiti najvišu kvalitetu korisnicima.

Intenzivni uzgoj sadnica, tehnologije u modernom, automatski opreme za navodnjavanje je spreman. Izbor se temelji na kvaliteti proizvoda zahtijeva stroge standardne veličine i prijemnika, pravodobne berbu, rukovanje i skladištenje hladnjaku ili u jamu.

Drveća u stanju:     

 • Quercus petraea     
 • Quercus robur     
 • Quercus cerris     
 • Quercus Rubra     
 • Fagus sylvatica      
 • juglans Regia     
 • Robinia Pseudoacaccia     
 • Alnus glutinosa     
 • Betula Pendula     
 • populus canescens     
 • Pinus Nigra     
 • Pinus sylvestris     
 • Picea Abies

Šumskih proizvoda se može naručiti u NAKON telefonske konzultacije.

CIJENE naručiti mijenja iz rasuti naloga.

AKO Dostava je višeg reda sadnice tvrtke.